Reserveren via de website is terug mogelijk. Ga naar de reservatiepagina

BakfietsDelen Rabot

Een bakfiets is een milieuvriendelijk transportmiddel en bespaart op dure benzine, ideaal voor in de stad dus. Maar vele bewoners van onze wijk wonen in kleine rijwoningen of appartementen waardoor ze de plaats niet hebben om een bakfiets thuis te plaatsen. In de mobiliteitswerkgroep van Transitie Initiatief Rabot staken enkele mensen de koppen bij elkaar en besloten om samen met andere buurtbewoners een bakfiets te delen.

De doelstellingen van dit project zijn zowel sociaal als ecologisch. We promoten duurzame mobiliteit door een alternatief als de bakfiets laagdrempelig ter beschikking te stellen aan een breed publiek.

We beginnen met één bakfiets maar dit kunnen er meerdere worden. Als gebruiker betaal je een kleine bijdrage, afhankelijk van hoeveel je de bakfiets gebruikt. Die bijdrage dient voor het onderhoud en de algemene kosten. Reservatie gebeurt via de website.

BakfietsDelen Rabot is tevens een experiment op het vlak van gezamenlijk beheer, en gedeeld gebruik. Je kan stellen dat we een andere kijk op "publiek transport" bieden.

BakfietsDelen Rabot is opgericht door buurtbewoners van de wijk Rabot binnen de mobiliteitswerkgroep van het Transitie Initiatief Rabot en werd mogelijk gemaakt door de steun van de stad Gent via "Wijk Aan Zet". Met het Transitie Initiatief Rabot willen bewoners van de wijk aan een socialer en ecologisch duurzamer Rabot werken.